Imahe ng Poong Nazareno Naaninag sa Biyak na Pader sa Taal, Batanggas

Jobs, ofw news

Bahagi ng pader na may mistulang imahe ng Poong Nazareno sa Brgy. Bolbok sa Taal, Batangas, kung saan nagtitipon-tipon ang ilang residente para manalangin. Ngunit wala ito sa loob ng simbhaan o kapilya ang kanilang dinarasalan kundi sa isang pader lang. Ang ilan ay nagdadala ng mga rosaryo at nagsisindi ng kanidila.

Imahe ng Poong Nazareno Naaninag sa Biyak na Pader sa Taal, Batanggas

2019 nang madiskubre ni Jovito ang diumano’y imahe ng mahal na Poong Nazareno sa biyak na pader. Paniwala ng ibang mga residente ito raw ang pumoprotekta sa kanila mula sa mga sakuna at pagkagutom ngayong panahon ng pandemya.

Amen and Amen my Lord and my God Jesus Christ ? blessed me and the people and forgive ? us our sin